OÜ MAANTEEDTEENUSEDTEHTUD TÖÖDBLOGIKONTAKTAVALEHT
Daniel Lõhmus
Daniel Lõhmus
juhatuse liige

e-post     daniel.lohmus@maanteed.ee
mob        +372 5645 9684
skype      daniellohmus

Sildade projekteerimine ja sillaprojektide ekspertiis. Teehoiutööde ehitusjärelevalve

OU Maanteed väärtustab oma töövaldkonnale vastava haridusega spetsialiste - kõikidel OU Maanteed töötajatel on transpordiehituse-alane haridus.

EV Maanteeameti poolt väljastatud loa nr 06116/09137/12132 alusel võib                OU Maanteed teostada järgmisi töid:

-Liikluskorraldusvahendite paigaldamine;

-Teede ehitamine, hooldamine ja remontimine, välja arvatud sildade ehitamine ja remontimine;

-Sildade projekteerimine ja sillaprojektide ekspertiis;

-Teehoiutööde ehitusjärelevalve.
Indrek Jaadla
Indrek Jaadla
juhatuse liige

e-post     indrek.jaadla@maanteed.ee
mob        +372 5615 8183
skype      indrekjaadla

Sildade projekteerimine ja sillaprojektide ekspertiis. Teehoiutööde ehitusjärelevalve
Kalev Lõhmus
Kalev Lõhmus
juhatuse liige

e-post     kalev.lohmus@maanteed.ee
mob        +372 5694 1746
skype      kalevlohmus

Teede ehitamine, hooldamine ja remontimine. Teehoiutööde kirjeldused. Teehoiutööde ehitusjärelevalve